Vállalási feltételeink

A OneWay Electronics Kft.

(továbbiakban: Hangszerviz)

2022/01. számú Általános Javítási Feltételei:

 

 • 1. A Megrendelő a Hangszerviz Munkalap aláírásával elfogadja az Általános Javítási Feltételeket, és a javítást megrendeli. Amennyiben az eszköz nem a tulajdonos által, hanem külső szállító céggel (pl. futárral, postai úton) vagy harmadik személy által kerül a szervizbe, úgy az eszköz szervizbe kerülésekor a Megrendelő automatikusan, aláírás nélkül elfogadja az Általános Javítási Feltételeinket.
 • 2. A garanciálisan javított készülékekre a törvényekben meghatározott feltételek érvényesek. A Megrendelő garanciális javítás iránti igényét előre, az eszköz átadásakor kell jeleznie, aminek jogszerűségét az eladáskori - gyártási számot is tartalmazó - számla vagy az eszköz garanciajegyének átadásával igazolja.
 • 3. A terméken tárolt adatok, beállítások megőrzése, mentése a Megrendelő feladata; a Hangszerviz a javítási szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet csak külön díjazás fejében végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A Hangszerviz nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.
 • 4. A Hangszerviz az átvett eszközökért azok átvételkori piaci értékéig vállal felelősséget.
 • 5. A várható javítási (jav.) díj nem minősül hivatalos ajánlattételnek. Amennyiben a javítás megkezdése előtt a várható javítási díj nem állapítható meg, vagy a javítás során kiderül, hogy a javítási díj meghaladja a várható javítási díjat, úgy a Hangszerviz értesíti a Megrendelőt, aki eldöntheti, hogy az új várható javítási díjjal is kéri-e a javítást. Ha a Megrendelő nem kéri a javítást, akkor hibafeltárás címén max. bruttó 10.000Ft (tízezer forint) munkadíjat számítunk fel.
 • 6. A 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 4.§-a értelmében a Hangszerviz törekszik arra, hogy jótállásos terméknél a javítási határidő a 15 napot ne haladja meg, azonban alkatrész-hiányból, vagy egyéb előre nem látható akadályból származó késedelemért felelősséget nem vállal.
 • 7. A javítás elkészültével a Hangszerviz a Megrendelőt a kért módon (telefon/e-mail) a lehető leghamarabb értesíti. Amennyiben a javítás elkészülte utáni 5 (öt) munkanapon belül a Hangszerviz a Megrendelőt a megadott elérhetőségeken nem éri el, továbbá a Megrendelő sem jelentkezik a Hangszerviz elérhetőségein, úgy a Hangszerviz a javítást automatikusan értesítettnek veszi, értesítési időnek tekintve az elkészülési időpont utáni 5. (ötödik) munkanapot.
 • 8. Az értesítés időpontjától számított 1 hónapon belül a Megrendelő kötelessége a megjavított eszközt átvenni és a javítási díjat kifizetni, kivéve ha erről a felek másképp állapodtak meg.
 • 9. Amennyiben a Megrendelő a 8. pontban megadott időn belül az eszközt nem veszi át, akkor annak további tárolásáért minden további napra napi 1.000 (egyezer), 10 (tíz) kilogrammnál nagyobb tömegű eszközök esetén napi 2.000 (kettőezer) Forint tárolási díjat számítunk fel.
 • 10. Amennyiben az eszköz tárolási díjjal megnövelt javítási díja eléri a berendezés piaci értékének 80 (nyolcvan) százalékát, illetve a Megrendelő az értesítési időpont utáni 3 hónapon belül az eszközt nem veszi át, úgy az eszköz tulajdonjoga automatikusan a Hangszervizre száll át, és azzal kapcsolatosan a Megrendelőnek semmiféle további követelése nem lehet.
 • 11. A Hangszerviz az általa beépített anyagokra, és az általa elvégzett munkára, bruttó 20000Ft végösszeg felett, a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet értelmében 6 (hat) hónap jótállást vállal, amit a Javítási Jegyzőkönyben feltüntet.
 • 12. A jótállásról, szavatosságról szóló egyéb jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk.685.§ e, pont; 305.§-311/a-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.
 • 13. Az "Átvételi elismervény"-en és a "Hangszerviz munkalap"-on szereplő díjak bruttó forint összegek.

 

 

Kelt: Budapest, 2022. január 1.

 

A Hangszerviz rezsi óradíja: bruttó 16.000Ft/óra


Csomag szállítás: 

 

A Hangszerviz vállalja - közvetített szolgáltatásként - az eszközök szállíttatását a telephelye és bármely magyarországi cím között, bármely irányban, az alábbi díjakkal és feltételekkel:

 • Szállítás díja 1 útra, 1db csomagra, 10kg súlyig: bruttó 2000Ft; 30kg súlyig: bruttó 4000Ft; 40kg súlyig: bruttó 6000Ft
 • Szállítás díja 1 útra, 1db csomagra, 40kg súly felett: egyedi megállapodás szerint
 • Az eszközöket lehetőleg a saját, eredeti dobozába vagy olyan dobozba, konténerbe csomagolja, amely megóvja az eszközt a szállítás közbeni sérülésektől.
 • A csomagoláson lehetőleg mindig tüntesse fel a "TÖRÉKENY" feliratot, jól láthatóan, jól olvashatóan, több helyen is
 • A Hangszerviz a csomagok állapotáért, szállítás közben esetlegesen felmerült sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha sérülést észlel átvételkor a csomagon, a szállítónak jelezze.
 • A csomagolásról hasznos tanácsokat a GLS futárcég oldalán talál: mérethatárok, biztonságos csomagolás, videós rövid útmutató.